SURVEY STRESS MANAGEMENT (Flemish)

We worden in ons vak vaak met stress geconfronteerd dus uitermate relevant... DUS LEES VERDER!

Deze studie is een vervolg op vorige research, welke ook steeds op het BESEDIM congres gepresenteerd werd.


HIERBIJ DE BRIEF VAN PROF DE SOMVILLE:

Beste collegae spoedgevallenartsen,

In het kader van de werkdruk bij alle collega’s specialisten en ook bij de toekomstige collega’s assistenten, hebben we in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (Centre for Research and Innovation in Care) de Stress Management and Resilience Training studie uitgewerkt. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit onderzoek.

We willen graag het belang van dit onderzoek voor alle ziekenhuisartsen, spoedgevallenartsen en ASO’s benadrukken. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de wetgeving en de GDPR-richtlijnen.

Het verwerken en interpreteren van de gepseudonimiseerd gegevens zal gebeuren met in acht name van het Helsinki protocol en met akkoord van Ethische commissie UZ/Universiteit, van de interventieresultaten.

De survey zal 7 à 10 minuten in beslag nemen.

https://nl.surveymonkey.com/r/YZM5F7X

Als je verder hulp en info verder wenst kan je ons contacteren via

secretariaatsom@hotmail.com of GSM 0475 971924