13/09/2023: VAUG lesdag hogere cyclus

13/09/2023

Voor 4e, 5e en 6e jaars assistenten en stafleden urgentiegeneeskunde.

Programma:

- Genitale gender confirmerende chirurgie bij transpersonen: Chirurgische aspecten en aandachtspunten bij aanmelding op de spoedgevallendienst

- Klachtenbehandeling: Perspectief van de urgentiearts en ombudsdienst; Orde van Artsen; juridisch. Workshop o.b.v. casuïstiek.

Meer info

Inschrijven